مقایسه پلن ها

محدودیت در زمان وجود ندارد.

مقایسه پلن ها

SGB راه حل جدیدی برای گروهی از کاربران توانا یافته است. این پلن حاشیه امنی است که باعث میشود منسجم تر از پیش به تخصص خود ادامه دهید.

پلـــن ها یکبار پرداخت 5,000 دلار 10,000 دلار
تارگت مرحله اول

500$

1.000$

تارگت مرحله دوم

250$

500$

Daily Drawdown

5 درصد

5 درصد
( 12% ) Maximum Drawdown
4,400$

8,800$

حداقل روزهای معاملاتی

3

3
پـلـتــفـرم

متاتریدر 5

متاتریدر 5

رشد سرمایه

تا سقف 2,000,000$ تا سقف 2,000,000$
  55دلار 88دلار

 

5,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

400$

تارگت مرحله اول

200$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

4,400$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

10,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

800$

تارگت مرحله اول

400$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

8,800$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

25,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

2,000$

تارگت مرحله اول

1,000$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

22,000$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

50,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

4,000$

تارگت مرحله اول

2,000$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

44,000$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

100,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

8,000$

تارگت مرحله اول

4,000$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

88,000$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه